Tököl levegőminőségének védelme

2019.08.30 09:48

A település levegőminősége jónak mondható, mivel a közigazgatási területen belül jelentős szennyező pontforrás nincs. A széllel érkező szennyezőanyagok mennyisége is alacsony, azonban szénhidrogénes szaghatás gyakran áll fenn. A mérésről egy levegőtisztaság-mérő állomás gondoskodik, azonban adatokat sok esetben, meghibásodás miatt nem közöl, egyes anyagok – pl. benzol – esetében a mérőműszer hiányzik vagy nem működik. A szaghatás a Dunai Finomító tevékenységének eredménye, azonban javuló tendencia vagy megoldás egyenlőre nem tapasztalható.

A közúthálózat forgalma közepes mértékű, ez társulva a kevés nehézgépjárművel nem okoz jelentős légszennyezést, azonban amit okoz azt pontosan a városközpontban. A település déli iparterületeihez a városközponton keresztül vezet az út, illetve a Csepel-sziget déli településeinek gépjármű forgalma is Tökölön halad keresztül. A megoldás az elkerülő út építése középtávon. Az elkerülő tehermentesítené a nehézgépjárművek és a tranzit forgalom szennyezésétől a városközpontot.

A településen meghatározó mértékű a nagytelkes mezőgazdasági munkavégzés. Ez a szezon idejében, főleg a nyári időszakban nagy szállópor szennyezéssel jár. Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági területek körbeveszik a belterületet, nem igazán van olyan városrész, amit nem érintene a probléma. A szállópor mennyiségének csökkentésére jó megoldás a tájfásítás. Nemcsak a talajerózióra van kedvező hatással, hanem élőhelyként is szolgál, továbbá jól szűri a levegőt, megköti a szállóport.

A levegőminőség megőrzése érdekében prioritás, hogy az ipari területekre szennyező üzemek ne épülhessenek, ezt az építési szabályzatban kezelni kell. A lakossági kibocsátás a párás téli időszakokban évente néhány napon szmoghelyzetet eredményez. A szmoghelyzetek elkerülése érdekében szükséges az ingatlanok fűtési rendszereinek minőségi megújulása. Prioritás a leginkább szennyező fa- és széntüzelésű ingatlanok fűtéskorszerűsítésének támogatása.

A lakossági mobilitás fontos meghatározója a közúti emissziónak. A gépjárművek helyett a tömegközlekedés és a kerékpár használatának ösztönzése a prioritás. A településen jelenleg nincs kiépített kerékpárút, pedig a település szélén található kereskedelmi központ is elérhető – 5 km-es – távolságra van a városközponttól. A városi közszolgáltatások pedig a legtávolabbi belterületi ingatlantól is maximum 3 km-re. Tömegközlekedés tekintetében a HÉV jó minőségű alternatíva, a P+R és a B+R kapacitások fejlesztése még vonzóbbá teheti. A buszjárat ugyan könnyebben elérhető, viszont a célállomás és a sebesség nem elegendő – 50 perc alatt csak a csepeli városközpont érhető el.

A következő évtizedekben az elektromos járművek elterjedésére kell számítani, azonban ennek komoly feltétele a töltőhálózat megléte. Az állam által finanszírozott elektromos töltőállomások telepítési köréből Tököl kimaradt, ezáltal a technológia kiépítése a magánszektor, ösztönzőként az önkormányzat feladata is.

A fentiek alapján a levegőminőség védelmének témakörében azonosított konkrét feladatok:

  • közmeghallgatás szervezése a Dunai Finomító képviselőinek meghívásával, gyárlátogatás és szükség esetén hatósági eljárás megindítása a kellemetlen szaghatás mértékének csökkentésére;
  • várost elkerülő út nyomvonalának meghatározása, kiépítésének támogatása;
  • tervszerű tájfásítás a mezőgazdasági szállópor mennyiségének csökkentése céljából;
  • helyi építési szabályzatban a szennyező pontforrások letelepedésének további tiltása;
  • lakossági fűtéskorszerűsítések támogatása;
  • kerékpáros infrastruktúra kialakítása;
  • együttműködés a tömegközlekedési vállalatokkal, akár további budapesti célállomások kijelölése, új megállók kialakítása illetve járatsűrítések érdekében;
  • elektromos töltőállomás építése.