Változhat az iparűzési adó

2020.02.04 20:29
A Nemzeti Versenyképességi Tanács ülésén a helyi iparűzési adó átalakítása volt napirenden. A Tanács - többek között - javasolja a cégek decemberi feltöltési kötelezettségének eltörlését. 

Bár az elképzelésről további egyeztetések várhatók, mégis fontos megjegyezni, hogy az ötletelés jelenleg egy olyan adónem tekintetében folyik, amely a legnagyobb, leginkább tervezhető bevételét jelenti a helyi önkormányzatoknak. A decemberi feltöltési kötelezettség komoly likviditást ad az önkormányzatoknak az év első hónapjaira. 

A társasági adó tekintetében a Kormány eltörölte a hasonló decemberi feltöltési kötelezettséget, azonban az államkasszát nem rengette meg a hiányzó befizetés, ugyanis az egyéb adónemek többlete pótolta ezt a bevételkiesést. Az önkormányzatok - akik feladataik jelentős részét ezen adónem terhére finanszírozzák - likviditása valószínűleg nehezen bírna el egy ilyen jellegű változást, ami ráadásul komoly hatással lenne a települések költségvetésére is. A vállalkozások érdekében bevezetendő könnyítéshez minden bizonnyal állami szerepvállalásra is szükség lesz.

A helyi iparűzési adó tekintetében szó volt olyan - nem részletezett - változtatásokról is, amelyek az ország területi különbségeire mérséklő hatást gyakorolnak. A települések komoly harcot folytatnak a vállakozásokért, ezt leginkább a helyi adószabályozáson keresztül tudják megtenni. Jelenleg egy maximális adómértéket határoz meg a törvény, amelytől lefelé el lehet térni. Van olyan önkormányzat, ahol nem szednek iparűzési adót, a legtöbb helyen a maximális 2% körül mozog az adómérték. Amennyiben a Kormány mesterségesen, a helyi iparűzési adó földrajzilag differenciált mértékével kívánja az elmaradottabb térségek felé terelni a vállalkozásokat, akkor nagyon komolyan átalakíthatja egyes önkormányzatok, sőt a már megtelepedett vállalkozások üzleti lehetőségeit is.

Úgy gondolom, hogy a helyi iparűzési adóhoz - figyelemmel az önkormányzatok szuverenitásának megőrzésére - csak nagyon óvatosan szabad nyúlni. Ezzel szemben az első egyeztetés egy olyan szervezetben zajlott, ahol az érintett fél nem képviseltetheti magát, pedig a változások minden bizonnyal érdeksérelmével fognak járni.